S'ha publicat el llistat provisional del procés d'escolarització d'FP presencial i dual.

 
En el llistat publicat per protecció de dades no apareixen el nom i llinatges. Només surt el codi de sol·licitud.
 
Primer consultau la vostra informació en aquest enllaç posant dni i data de naixement i veureu tant el vostre codi de sol·licitud com la baremació. Si vareu marcar l'opció de 'Aquesta sol·licitud no és consultable per internet' no podreu veure la informació en aquest enllaç:
 
 
En cas de no poder realitzar aquesta consulta o no disposar del codi de sol·licitud enviau un correu electrònic a preinscripcio@cifpjuniper.com demanant-lo amb el mateix correu que vareu posar a la preinscripció.
 
 

CIFP Juniper Serra