Per demanar cita prèvia has de seguir les següents indicacions:

 

Sol·licituds FP a Distància

Els alumnes preferents han de realitzar la sol·licitud amb l’usuari i contrasenya que han fet servir a la plataforma de la formació a distància. Si ho fan axí no fa falta que acudeixin al centre a presentar la sol·licitud.

Els alumnes nous que hagin realitzat el tràmit telemàtic anònimament i només hagin d’aportar el dni han d’enviar la sol·licitud al següent correu: preinscripciodistancia@cifpjuniper.com. Rebreu un correu amb el dia i hora en que heu de venir a entregar la sol·licitud.

Nota: pels alumnes a distància les cites es donaran a partir de dia 10 de setembre.

Manual recuperació contrasenya i registre Cl@ve

Els alumnes que hagin realitzat el tràmit telemàtic anònimament i només hagin d’aportar el dni han d’enviar la sol·licitud signada i la còpia del DNI (també les còpies dels pares o tutors si l’alumne/a és menor d’edat) al següent correu: preinscripciodistancia@cifpjuniper.com. Amb aquest correu la sol·licitud es considera entregada dins termini sempre i quan es realitzi abans del 15 de setembre.

Els alumnes que hagin realitzat els estudis que dona accés al cicle formatiu a les Illes Balears amb posterioritat al curs 2000/2001 no han d’aportar el certificat de notes ni la titulació ja que es pot consultar telemàticament per l’administració. Per tant si el tràmit es fa identificat no han de venir al centre.

També es pot enviar la sol·licitud i la documentació necessària per correu ordinari abans de dia 15. En aquest cas s’ha d’anar amb el sobre obert per tal que puguin sellar l’original amb la data de presentació.

CIFP Juniper Serra