Segons instruccions de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i atès a contínues demandes de pares i mares, publicam el Pla de Contingència del centre per al curs 2020-2021 que també serà visible a l'apartat de famílies del GestIB.

Pla de Contingència CIFP Juníper Serra curs 2020-2021

 

CIFP Juniper Serra